Confidentialitate

Notă de informare privind protecția datelor personale:

S.C. MAGNURRIA S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și MAGNURRIA , în calitate de autor, proprietar și administrator al www.mmodels.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta politică de confidențialitate. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, MAGNURRIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. MAGNURRIA se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.mmodels.ro, prin completarea formularului de înscriere în baza de date sau a formularului de cerere ofertă, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi: – dreptul la informare (art.12); – dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13); – dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14); – dreptul de opoziție (art.15); – dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17); – dreptul de a se adresa justiției (art.18). Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțămîntul dumneavoastră expres și neechivoc ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de MAGNURRIA  în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresă de mail: office@mmodels.ro.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, MAGNURRIA le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel: – pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta pentru nevoile dumneavoastra; – transmiterii de mesaje (comunicări directe, mass mailing); – întocmirea de rapoarte cu scopul îmbunătățirii serviciilor oferite; – interactivitate în mediile de socializare (Facebook, Twitter); – pentru selectarea candidaților; – pentru publicarea pe site a fotografiilor. MAGNURRIA poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credința în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale MAGNURRIA și ale site-ului www.mmodels.ro; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii. Atunci cînd MAGNURRIA este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime:

MAGNURRIA poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri: – realizării de rapoarte / analize; – realizării de informări în scopuri proprii; – publicării, promovării, ofertării produselor și serviciilor oferite de MAGNURRIA.

Informații despre proprietarul www.mmodels.ro

Contact: office@mmodels.ro // www.mmodels.ro